Affärsutveckling företagshälsa Halmstad

Affärsutveckling genom företagshälsa

Hur mår dina anställda?

Företagshälsa hos Nordic Life Management bygger på två perspektiv. Det ena bygger på ett individperspektiv där medarbetare och chefer får den stöttning och verktyg de behöver utifrån sin situation och sina behov. Det andra bygger på ett företagsperspektiv där företaget behöver se över sin struktur och kultur för att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att må bra och utvecklas. Vi är här för att hjälpa dig och dina anställda att förebygga stress och sjukskrivning men också öka engagemang, effektivitet och stärka kommunikationen. Vi finns i Halmstad och arbetar i hela region Halland.

Genom att arbeta strukturerat och systematiskt med din arbetsmiljö och dina medarbetares utveckling ökar lönsamheten och det blir lättare att attrahera eftertraktad arbetskraft.

Varför vill vi arbeta mer förebyggande med stress och sjukskrivning?

En stor jobbstudie som genomfördes av Kairos Future visade att så många som 20 % av de tillfrågade angav att de kunde behöva sjukskrivas för någon typ av psykisk ohälsa under de kommande åren. Psykisk ohälsa, på grund av utmattning och stress, tenderar att leda till längre sjukskrivningar samtidigt som längden på sjukskrivningen relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid.

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I snitt kostar en långtidssjukskrivning, mer än 14 dagar, 100 000SEK/pers för arbetsgivaren.

Bättre teamwork

Medarbetare som mår bra skapar starkare team och påverkar företagskulturen positivt.

ROI på fem gånger pengarna

Att investera i sina medarbetares psykiska hälsa har visat sig ge en Return On Investment på fem gånger pengarna! (Deloitte)

Förebygg kostsamma sjukskrivningar

En genomsnittlig långtidssjukskrivning kostar 100 000 SEK (Linköpings Universitet)
Psykisk hälsa företag

Företagshälsa gör skillnad

Utveckla en strategi för dina medarbetare

Att arbeta med dina medarbetares välmående och personliga utveckling borde därför vara lika naturligt som arbetet med din affärsstrategi. Det ger nämligen goda resultat.

Vi hjälper företagare i Halmstad med:

Nulägesanalys

För att bättre förstå vart ditt bolag befinner sig i dagsläget är det bra att starta med en analys av nuläget. Genom intervjuer och undersökningar tar vi reda på hur dina medarbetare uppfattar sin arbetsplats, vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas.

People Strategy

Ta fram en strategi för era medarbetare och chefer som skapar de bästa förutsättningarna för din organisation att leverera på affärsplanen. Identifiera de viktigaste strategiska valen som ökar värde och lönsamhet samt rätt förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Ny som chef

Lär känna dig själv och få ökad trygghet och kompetens i din nya chefsroll. Som ny i en chefsroll är det mycket att tänka på vilket gör det lätt att glömma bort sig själv. För att kunna leda andra behöver du först kunna förstå och leda dig själv. Ett upplägg individuellt anpassat efter dig och som sträcker sig över fyra månader.

Självledarskap

Självledarskap innebär att företaget tar vara på varje medarbetares egna kapacitet till problemlösning och ansvarstagande. Fördelen blir att när medarbetare ges större tillit och möjlighet att fatta egna beslut så ökar engagemanget och du som arbetsgivare blir mer attraktiv.
Vill du veta mer?

Hör av dig så bokar vi in ett möte!