Trauma
Förstå ditt trauma och varför det är viktigt

Trauma är något som påverkar oss alla på olika sätt. I det här inlägget kommer jag att utforska hur du förstår ditt trauma för att främja personlig utveckling och välmående.

Vad är trauma?

Många associerar trauma med en situation som våld, förlora en förälder eller försummelse. Istället handlar trauma om det som händer hos eller i individen vid en sådan händelse, dvs det sår som skapas hos individen. Trauma är som en sårskada på vår psykologiska hälsa som lämnar avtryck i vårt sinne och vårt sätt att fungera. När ett inre sår inte får läka finns det där såret kvar och fortsätter att göra skada, precis som ett fysiskt sår. Vi kan aldrig ändra på det som har hänt, men genom att ändra på hur vi förhåller oss till vårt trauma kan vi läka våra sår.

Vad tänker du på när jag säger trauma? Kanske något stort och dramatiskt? Dr Gabor Maté, en framstående expert inom området, beskriver trauma som resultatet av olika händelser och upplevelser under barndomen och vuxenlivet. Det kan vara både stora trauman (Big T) och mindre trauman (little t).

Stora trauman (Big T) är händelser som krig, naturkatastrofer, förlusten av en förälder, fysiskt, sexuellt och/eller emotionellt våld, missbruk i familjen, vårdnadstvister och försummelse. Dessa trauman kan påverka vår funktion och hälsa även senare i livet.

Små trauman (little t) kan vara saker som att inte bli tröstad när du gråter eller inte få den kärlek och acceptans du behöver. Alla barn föds med vissa grundläggande behov. Det handlar om villkorslös kärlek, acceptans och möjligheten att få uttrycka och uppleva alla sina känslor. När du inte blir mött i dessa börjar du anpassa dig för att passa in vilket blir till små inre sår.

Varför är det viktigt att prata om generationstrauma?

Dr Gabor Maté konstaterar vidare att 95% av trauman är generationsbundna. Det betyder att trauman överförs från generation till generation. Beroende på vad dina mor- eller farföräldrar var med om så tenderar det att gå vidare till dina föräldrar som i sin tur för det vidare till dig. Det handlar inte om att någon vill något illa utan för att det är det som är ”normalt”.

För att läka ditt trauma behöver du skapa en förståelse för hur dina tidigare erfarenheter påverkar dig idag. Du behöver bli medveten om och erkänna dina egna trauman och arbeta med att bearbeta dem. Ju tydligare du förstår ditt eget trauma, desto lättare blir det att förstå och stötta andra.

Att läka trauma handlar inte bara om att hantera själva händelsen utan också om att bearbeta de sår som uppstått inom dig. Din kropp och nervsystem minns saker som du på ett medvetet plan inte kommer ihåg. Dessa minnen kan påverka dina reaktioner och känslor, även om du inte är medveten om det. Att utveckla medvetenhet om dina egna reaktioner och vara snäll mot dig själv är viktiga steg i läkningsprocessen.

Hur påverkas vi av vår kultur?

Utöver individnivån är det också viktigt att titta på vårt samhälle och den kultur vi lever i. Vi kan inte separera oss från den kulturella kontexten och de relationer vi har. Många av oss är socialt programmerade att sätta andras behov framför våra egna och att undertrycka våra egna känslor. Detta kan leda till fysisk och emotionell ohälsa. Att vara medveten om och ifrågasätta dessa kulturella normer och förväntningar är också en viktig del av läkningsprocessen.

För att läka ditt eget trauma behöver du vara nyfiken, utforska dina känslor och arbeta med att bli mer autentisk. Läs om att bli mer autentisk här. Dina relationer och den miljö du befinner dig påverkar alltså också ditt mående och möjlighet till läkning.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå och läka ditt trauma för att främja din personliga utveckling och välmående. Att vara öppen för läkningsprocessen och att söka stöd när det behövs är viktiga steg på vägen mot att förstå och läka ditt trauma.

Är du intresserad av att lära känna och förstå dig själv? Se vad det är som hindrar dig från att leva mer på dina villkor? Boka ett kostnadsfritt konsultationssamtal här.

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!