Self-discovery-coaching
Vad är self-discovery coaching?

Self-discovery coaching handlar om att nyfiket utforska vem du är och vad som är viktigt för dig. Kanske upplever du just nu ett skav av att livet inte är så som du hade önskat? Du känner dig frustrerad och låg på energi och längtar efter att känna mer glädje och frihet? Ju mer du lär känna dig själv desto tryggare kommer du bli i att förstå din kropps signaler. Det blir därmed också lättare att ta hand om dig själv utifrån just dina behov.

Det kan finnas olika anledningar till att människor blir mer nyfikna på sig själva. Kanske har du nyligen firat en stor födelsedag, en milstolpe i ditt liv? Du har kanske varit med om stora förändringar i livet som gjort att du börjar reflektera kring dig själv och sättet du levt på tidigare? En tredje anledning kan vara att du enbart är nyfiken på att bättre förstå dig själv?

Oavsett anledning är det spännande att påbörja resan med att förstå sig själv. Under processen kommer du att ifrågasätta tidigare sanningar om vem du trott att du är. Detta görs dels genom att titta inåt men också genom att skaffa dig nya erfarenheter.

Psykologer pekar på vår egentliga kärna som det slutgiltiga målet på en self-discovery resa. Innanför alla skyddslager och strategier som du utvecklat under åren och som du ibland kanske förväxlat med den du är finns din kärna.

Vad kärnan är kan definieras som: 

den inre kraften som finns hos alla människor men som samtidigt är unik för varje individ, och som fungerar som en källa till utveckling… (en) hälsosam utveckling utifrån individens genetiska och individuella potential” – Horney, 1950 

Olika aspekter av självbilden

  • Kärnan – den du innerst inne är
  • Självbild – din uppfattning om dig själv
  • Självkänsla – din värdering av din självbild
  • Mig-bild – hur du tror att andra uppfattar dig
  • Ideal – Hur du skulle vilja vara
  • Självförtroende – Hur du ser på dina förmågor
  • Självtillit – I förhållande till din inre trygghet

Det som är viktigt att komma ihåg här är att det handlar om uppfattningar – vad du tror och hur det faktiskt är behöver inte stämma överens.

Hur skiljer sig self-discovery coaching från annan coaching?

Många människor söker sig till coaching med ett specifikt mål i åtanke. För att må bra på riktigt behöver vi däremot göra mer än att bara nå våra mål – vi behöver veta vilka vi är. Det handlar om att vara och leva autentiskt.

För att kunna leva ditt liv på ditt sätt är det viktigt att du är äkta. Med äkta menar jag när dina beteenden överensstämmer med dina värderingar och den du är. Att hitta sig själv, vem man är och vem man vill vara, är faktiskt den viktigaste resan en människa kan göra. Tyvärr finns det många människor som lever hela sina liv utan utan att ta reda på vilka de är och vad de egentligen vill. 

Det är lätt att tro att hitta sig själv är en väldigt självcentrerarad resa. Jag skulle vilja påstå att det är det motsatta. Genom att du lär känna dig själv på djupet blir det också lättare för dig i dina relationer med andra. Du vet vad som är viktigt för dig, vad du vill ha, vart dina gränser går och vad du kan bidra med.

Att titta djupt in hos dig själv kan också vara ganska jobbigt. Det kanske finns sår och situationer som du försökt förtränga men som gör sig påminda och som du inte längre kan undvika. Samtidigt så finns mycket gott att hämta i att lära känna och förstå dig själv. 

Varför är self-discovery viktigt?

Genom din self-discovery resa kommer du få en ökad tydlighet kring vem du är vilket leder till ett ökat självförtroende, ökad inre trygghet och styrka.

När du förstår mer kring vem du är blir det lättare för dig att leva ditt liv mer i enlighet med dina värderingar och det som är viktigt för dig, oavsett vad andra tycker. Detta skapar i sin tur mer glädje och energi. Är du intresserad av att lära känna och förstå dig själv? Upplägget Nyfiken på dig själv handlar om att utforska vem du är och skapa ett större intresse för dig själv.

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!