Tacksamhet
Tacksamhet gör dig lyckligare

Tacksamhet är en känsla av uppskattning och erkännande av det som är bra i ditt liv. Att vara tacksam kan ha många positiva effekter på både din mentala och fysiska hälsa. I det här blogginlägget kommer jag att utforska vikten av tacksamhet och hur du kan börja öva på det.

Fördelar på ditt välbefinnande

Forskning har visat att tacksamhet kan ha en positiv inverkan på ditt humör och välbefinnande. När du är tacksam fokuserar du på de positiva aspekterna av ditt liv istället för att bli fast i negativa tankemönster. Det kan hjälpa dig att hantera stress och ångest och även öka din självkänsla. Dessutom kan tacksamhet också stärka dina relationer, eftersom det visar att du uppskattar de människor som finns i ditt liv.

När du fokuserar på det som är bra i ditt liv istället för att tänka på det som saknas, kan du känna dig mer nöjd med vad du har. Just att känna positiva känslor är en av de fem aspekterna i PERMA-modellen. Detta kan leda till att du upplever en mer positiv syn på livet och känner dig mer motiverad att arbeta mot dina mål.

Tacksamhet kan appliceras på dåtiden (välja ut positiva barndomsminnen och vara tacksam för tidigare erfarenheter), nutiden (att inte ta saker för givet utan uppskatta små saker i vardagen) och slutligen för framtiden (att träna på en hoppfull och optimistisk attityd). Oavsett hur van du är vid att känna och uttrycka tacksamhet är det en egenskap som går att stärka.

Så hur kan vi träna på att vara tacksamma? Här är några tips:

  1. Skriv ner tre saker du är tacksam för varje dag. Det kan vara något så enkelt som att du har tillgång till rent vatten eller att du har en kärleksfull familj.
  2. Tänk på personer i ditt liv som du är tacksam för och visa din uppskattning. Det kan du göra genom att skicka ett meddelande, ringa, skriva ett brev eller skicka en mental hälsning av tacksamhet.
  3. Utöva medveten närvaro och fokusera på det som händer i nuet. Ta dig tid att uppskatta de små sakerna i livet.
  4. När du känner dig stressad eller överväldigad, försök att tänka på något du är tacksam för. Detta kan hjälpa dig att återfå en känsla av ro och harmoni.

Tillsammans kan övning av tacksamhet bidra till en ökad känsla av lycka och välbefinnande. Därmed inte sagt att du inte behöver ta tag i det som inte fungerar. Däremot är det ett viktigt verktyg i att hjälpa dig att stärka dina relationer, hantera stress och ångest och uppleva en mer positiv syn på livet. Så var inte rädd för att öva tacksamhet varje dag – det gör faktiskt stor skillnad för hur du mår.

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!