Positiv psykologi - fem områden att utforska för att öka ditt välmående
Positiv psykologi – fem områden att utforska för att öka ditt välmående

Positiv psykologi är en relativt ny gren inom psykologin som fokuserar på vad som skapar glädje, lycka och mening hos människor. Till skillnad från traditionell psykologiforskning som fokuserar på mänskligt lidande, såsom att förstå och behandla depression, ångest, fobier etc, fokuserar positiv psykologi på det motsatta. Genom att inte bara förstå hur människor kan undvika lidande utgick forskarna bakom positiv psykologi från att människor måste vilja något mer. Resultatet blev att börja leta efter vad som skapar välmående hos människor.

Definition av positiv psykologi

Positiv psykologi handlar om att förstå vad som skapar förutsättningar för individer och organisationer att frodas och mår bra. Den utgår ifrån att människor har ett grundläggande behov av att leva meningsfulla och tillfredsställande liv. Ytterligare en utgångspunkt handlar om en vilja att utveckla sina styrkor och må bra i sina relationer, arbete och fritid. Att hjälpa människor utveckla förmågor som hjälper dem att uppnå lycka i livet. 

PERMA – teorin

Dr. Martin E.P Seligman utvecklade PERMA-teori som beskriver fem områden som svarar på frågan om vad mänskligt välmående är och vad som skapar förutsättning för det. Dessa områden bidrar alla till välmående och bör eftersträvas för sin egen skull, inte för att nå ett mål, samt att de definieras och mäts var och en för sig, oberoende av varandra.

Positiva känslor

Inom vissa begränsningar kan du öka mängden positiva känslor. Det handlar dels om att genom tacksamhet och förlåtelse kunna se tillbaka på tidigare erfarenheter på ett mer positivt sätt men också om hur du förhåller dig till nutiden genom fysisk aktivitet och mindfulness. Till sist handlar det också om att bygga positiva känslor inför framtiden såsom hopp och optimism. 

Engagemang

Beskriver situationer då du hamnar i ”flow”, dvs när du använder dina färdigheter, styrkor och fokus på en utmanande uppgift. I det läget funderar du inte så mycket över vad resultatet kommer bli utan kan helt ge dig hän åt själva utförandet. Exempel på detta kan vara ett givande samtal, en arbetsuppgift, spela ett instrument, läsa en bok, skriva, trädgårdsarbete, snickra eller träna. 

Relationer

Positiva kontakter med andra bidrar till att skapa syfte och mening i livet. Erfarenheter som skapar välmående tenderar att förstärkas i kontakt med andra såsom glädje, mening, skratt, tillhörighet och stolthet. Genom att göra något snällt för någon annan mår du själv också bättre. Förmågan att älska, visa medkänsla, godhet, empati och samarbete är några viktiga saker för att bygga nära relationer med andra.

Mening

Att känna syfte och mening kommer från att tillhöra eller arbeta mot något större än dig själv. Olika sammanhang för detta kan vara religion, familj, politik, arbetsplatser, rättvisa, samhället, välgörenhetsorganisationer osv.

Prestation

Att sträva efter prestation, framgång och kompetens inom olika områden såsom arbetsplatsen, sport, fritidsaktiviteter etc. Detta även om det inte resulterar i positiva känslor, mening eller stärkta relationer. 

Vad är fördelarna av att utveckla dessa områden?

Slutligen så visar forskning inom positiv psykologi på en rad fördelar både för individen men också för grupper och samhället som stort. Exempel på områden som påverkas positivt när människor känner större välmående utifrån PERMA-teorin är:

  • presterar bättre på jobbet
  • har bättre relationer
  • är mer samarbetsvilliga
  • har starkare immunsystem
  • lever längre
  • sover bättre
  • mindre utbrändhet
  • bättre förmåga till självkontroll
  • är mer sociala

Är du intresserad av att veta mer, kika på Centret för Positiv Psykologis hemsida eller boka ett gratis prova-på-samtal för att se hur du kan applicera detta i ditt eget liv.

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!