Hälsosamma gränser
Att sätta gränser för sig själv och andra
Gränser handlar om hur vi står upp för oss själva och våra behov för att må bra långsiktigt.

Att sätta gränser för sig själv och andra handlar om hur du står upp för dig själv och dina behov. För att må bra långsikt är det mycket viktigt. Det innebär att kunna säga nej till sådant som du inte mår bra av för att ha tid och energi till det du vill. Detta kan handla om vad du äter, hur du tränar, hur du sover till hur dina relationer ser ut.

Vad är en sund relation?

En sund relation innebär att båda parter får ta plats med sina behov. Om du behöver anpassa dig hela tiden för att säkerställa att den andra partnern får sina behov uppfyllda är det nog dags att tänka dig för.

Kanske du upplever det svårt med att sätta gränser då du är orolig för att göra någon besviken? Hälsosamma gränser fungerar snarare som en viktig nyckel för att få fungerande relationer. Utan dessa kan det bli svårt att komma vidare i relationen och du kan känna dig bitter, besviken eller kränkt. Genom att inte ta tag i dessa svåra känslor finns risken att människor backar eller att dina känslor och behov inte kan skiljas från andras. Detta riskerar att bli rörigt. Därför är det viktigt att du först blir klar över vad du behöver och var dina egna gränser går. Sedan kan du också träna på att kommunicera dessa med andra. Om du inte förstår dig själv blir det svårt för andra att förstå dig. Att ha svårt att sätta dessa gränser handlar om en vana. Ju mer du tränar desto lättare kommer det att gå att ändra!

Att sätta gränser för sig själv och andra handlar inte om att tala om för någon annan vad de får och inte får göra. Att genom det försöka kontrollera någon annan. Det handlar hela tiden om dig själv, dina känslor och ditt behov i relationen framåt.

6 kategorier av gränser att ha koll på för att skapa sunda relationer

  • Emotionella – Handlar om känslor och energi, dvs veta när och vad du vill dela med andra. Det ingår också att du väljer att dela med andra där du känner att du blir väl mött och respekterad.
  • Fysiska – Handlar om ditt behov av eget space, vad du tycker om fysisk beröring och dina behov kopplade till vila och mat.
  • Sexuella – Handlar om samtycke, överenskommelse, respekt, förståelse för preferenser, önskningar och integritet.
  • Materiella – Handlar om att förstå vad du är villig att dela och vad du inte är villig att dela kring saker du äger som ditt hem, bil, kläder, smycken och pengar. 
  • Tid – Handlar om att värdesätta din tid och att lägga din tid på sådant som är viktigast för dig. 
  • Intellektuella – Handlar om dina tankar, idéer och nyfikenhet. Att respektera varandra och vara villig att förstå att ni ser olika på vissa saker.

Genom att bli bättre på att förstå vad gränser är och vart dina gränser går, kommer du att märka en stor positiv skillnad på din psykiska hälsa och dina relationer.

Hur du kan kommunicera ditt behov och dina gränser

I sin bok The Book of Boundaries, beskriver Melissa Urban om hur du kan gå tillväga för att kommunicera dina gränser. Om något skaver i en relation kan du exempelvis börja med att uttrycka ditt behov och vart din gräns går. Ibland kan du behöva påminna den andra partnern om detta några gånger för att det ska landa. Vidare kan du ibland behöva nämna vad du själv kommer att göra om inte den andra väljer att ändra sitt beteende. I de fall där du inte känner att gränsen tas emot eller respekteras av den andra partnern, kan du till slut välja att agera på din konsekvens. Exempel på detta kan vara att skippa vissa aktiviteter eller sammanhang där du upplever att de andra inte är villiga att ändra sitt beteende. Detta för att du helt enkelt inte mår bra där.

Att fokusera på det du kan påverka

Att lära känna dig själv och förstå vart dina gränser går handlar om att ta hand om dig själv och vad du behöver. I slutändan handlar det om att gå tillbaka till att en förändring i ditt liv alltid börjar med dig själv. Om du delar med dig av en gräns och där någon svarar med: 

Det är sån jag är, utan att vilja ta ansvar för sitt beteende, kanske du inte upplever att du blir särskilt väl förstådd. I ett sånt läge kanske du inte upplever att din gräns togs emot med förståelse och respekt. Kvar finns alltid möjligheten att gå tillbaka till dig själv och reflektera kring vad du kan göra annorlunda. I en relation räcker det alltid med att en person ändrar sitt beteende och förhållningssätt. Detta kommer nämligen att rubba på dynamiken och skapa förändring. 

Hur ser du på att sätta gränser för dig själv och andra? Ta gärna en stund och reflektera kring dina behov och vart dina gränser går.

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!