Mindfulness
Mindfulness – landa i dig själv

Mindfulness, eller medveten närvaro, är en metod som syftar till att hjälpa dig att vara mer närvarande i nuet. Det handlar om att träna på att medvetet observera dina tankar, känslor och kroppsliga upplevelser utan att döma dem. Genom att du blir nyfiken på att utforska dina egna reaktioner och mönster skapar du utrymme för förändring och balans.

Genom att praktisera mindfulness kan du lära dig att bättre hantera stress, oro och ångest. Det ger dig verktyg till att möta utmaningar med större självmedkänsla och acceptans. 

Att bli medveten om hur ditt välbefinnande påverkas av dina tankar och känslor kan för många fungera som en ögonöppnare. Ju mer medveten du blir kring dina tankemönster desto lättare blir det att byta ut negativa tankebanor mot mer konstruktiva. 

Vad du kan lära dig genom mindfulness

  • Ökad förståelse för dig själv – du blir medveten om återkommande tankar och känslor hos dig själv. Du får tid till att lyssna in viktiga signaler från din kropp om vad den behöver. Du skapar mer distans till dina tankar och känslor som gör att du lättare kan välja din reaktion istället för att agera impulsivt.
  • Ökat fokus – du tränar på att styra din uppmärksamhet mot något specifikt. Det kan vara att fokusera på dina andetag eller uppmärksamma precis hur du har det i stunden. Du sitter nu vid köksbordet, det är alldeles tyst omkring dig, du håller i en varm kaffekopp och noterar smak och hur det känns när du tar de där första dropparna.
  • Distans till obehag – genom att du tränar upp din förmåga till att hålla distans till dina tankar och känslor blir det lättare att notera att de finns utan att låta dem “ta över”.

När kan du träna på det?

Genom att fokusera på att vara här och nu skapas möjlighet till lugn och ro. Ältande tankar från det som varit eller oro för framtiden skapar stress. Det gör det svårt att vara närvarande. Så om du vill träna på att bli mer närvarande, så har jag listat några exempel på situationer där du kan träna och som inte tar någon extra tid från dig:

  • Morgonrutin – att vakna långsamt genom att fundera över hur det känns i kroppen. Notera din andning – andas du med magen eller bröstet? Känn efter hur ditt hjärta slår. Sträck på kroppen och känn hur kroppen sakta vaknar och gör sig redo för en ny dag.
  • Maten – när du äter är ett bra tillfälle till att stanna upp. (Hur många måltider har inte jag ätit genom att slänga i mig maten eller iallafall inte fundera ordentligt över hur bra jag faktiskt har det i precis den här stunden!) Hur ser maten ut på tallriken? Hur sitter du på stolen? Hur ser din omgivning ut? Hur smakar maten? 
  • Lyssna aktivt – träna på att vara fullt närvarande och lyssna till vad någon har att berätta. Många gånger när vi lyssnar är vi så fokuserade på vad vi själva vill säga eller på att hitta en lösning till den andra personens problem. Vad skulle hända om du istället tränade på att sitta helt still och verkligen lyssna utifrån att försöka förstå hur den andra personen upplever situationen? (läs mer om konsten att lyssna i inlägget här)
  • Promenerad – ta en promenad utan att prata i telefon eller lyssna till en podd. Fokusera på hur marken känns mot dina fötter. Obeservera dofter, ljus och ljud omkring dig. När du går så observera dofterna runtomkring, ljuset, vinden, ljuden från din omgivning och ta djupa andetag.

Ett verktyg i samtalsterapi

I min roll som samtalsterapeut kan jag också använda mig av mindfulness som en del av terapin för att hjälpa klienter att utforska sina inre upplevelser. Genom att vara närvarande och medvetna i sessionerna kan klienten öppna upp för djupare insikter och känslomässig förståelse. 

Genom att praktisera mindfulness kan du utveckla verktyg för att hjälpa dig skapa inre balans, utforska dina tankemönster och känslomässiga reaktioner. Slutligen innebär det också aktiva och viktiga steg mot att leva ett mer meningsfullt och autentiskt liv.

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!