Hur du kan ändra ett beteendemönster
Hur du kan ändra ett beteendemönster

Att ändra ett beteendemönster kan många gånger kännas svårt. Hur många gånger har du inte varit med om att du skulle vilja agera annorlunda än du kanske gjorde i en given situation? Du hade kanske velat komma igång med träningen, söka det där jobbet, ta kontakt med den där personen som verkar schysst men så har det stannat där. Du är trött och ligger skönt i soffan, du kan träna imorgon. Din osäkerhet kommer ikapp dig och du tvivlar på att det ens är någon ide att söka det där jobbet. Din rädsla för att bli avvisad eller vad personen kommer att tycka om dig gör att du istället backar från att ta kontakt. 

I boken Känslofällan beskriver psykologen Siri Helle hur känslorna påverkar dig från att agera såsom du egentligen hade önskat. Känslorna kan ställa till det för oss ibland. Hur kan du göra istället? Jo, genom att du fokuserar på känslan som du vill uppnå i en given situation kan du förändra ditt beteende. Genom att du agerar lugnt när du är stressad kan du lugna dig själv. Genom att agera med mod kan du minska din rädsla. 

Vad är tankar, känslor och beteenden

Dina tankar är tyvärr ingen objektiv syn på omvärlden och saker du varit med om. Du tolkar allt som händer. Det är processer i ditt huvud som dagligen spelar upp dåtid, nutid och framtid för dig i form av ord eller inre bilder. Det är ingen sanning. 

Dina känslor är inre tillstånd. De kan påverkas av händelser i din omgivning eller inuti dig själv. De fyller funktionen av att signalera till dig själv om hur du upplever något. De kommunicerar med andra om vad som händer hos dig. Rädd och osäker eller glad och självsäker. Känslor ökar även din handlingsberedskap så att du snabbare kan agera. Du kan känna många känslor på en gång, ibland även motstridiga känslor. Beroende på hur van du är vid att förstå och sätta ord på dina känslor kan det vara olika svårt att navigera utifrån dessa. Om du som barn ofta blev speglad kring dina känslor har du som vuxen kanske lättare att förstå dina känslor. Om du inte blev speglad och ni inte pratade om känslor i familjen när du växte upp, kan du som vuxen istället ha svårare att förstå och sätta ord på dina känslor. 

Dina beteenden speglar ditt agerande i olika situationer. Du gör alltid något. Det kan antingen vara små, subtila saker som att du undviker ögonkontakt i vissa situationer eller att du alltid är lite sen till saker. Samtidigt kan beteenden vara större saker som att du ringer det där telefonsamtalet du skjutit på eller gör slut med en partner. På det sättet kommer dina beteenden därför att spela en stor roll i ditt liv och i dina relationer. 

Tanke, känsla och beteende
Tanke, känsla, beteende – den psykologiska triangeln

Hur hänger de ihop?

Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Om du ändrar en del i den här triangeln, kommer de andra två att påverkas. När du stannar upp och reflekterar hur du tänker i en given situation, vad det för med sig för känslor och därmed också vad det leder till för beteende kan du börja förstå dig själv lite bättre. Hur dessa tre aspekter hänger ihop! Genom att ta små steg i att ändra ditt beteende i önskad riktning kan du därför också successivt förändra dina tankar och känslor. Fördelen med att börja med att ändra ditt beteende är att det är lättare att styra med vilja. Samtidigt är det viktigt att du inte är för hård mot dig själv i processen, utan visar självmedkänsla genom att du förstår att det kan ta tid.

Modern psykologi lyfter fram dina värderingar som en mer stabil kompass i vardagen. Vad tycker du är viktigt i ditt liv? Vad vill du lägga din tid och energi på? Genom att förstå vad som är viktigt för dig kan du prioritera och agera utifrån saker som du värdesätter på lång sikt och som därmed också skapar välmående. 

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!