Konsten att lyssna med empati
Konsten att lyssna

Att verkligen lyssna med empati på någon annan kan många gånger vara svårt. Inte sällan har vi med oss egna erfarenheter eller värderingar som gör att vi tolkar budskap utifrån oss själva och inte utifrån den vi möter. Så vad kan vi göra för att bli en bättre lyssnare?

Du kan inte gissa dig till vad som pågår i en annan människa. Därför får du utgå ifrån det som de är villiga att berätta. Ett exempel är genom att utgå ifrån att alla människor har en berättelse att dela och att din uppgift som lyssnare under en given stund endast handlar om att ställa öppna frågor och försöka förstå hur personen du pratar med upplever sin situation. 

Hur kan du visa empati?

Genom att du sitter med en person som har något att berätta visar du att du finns där. På det sättet visar du att det går att prata om svåra saker och att du klarar av att höra det personen vill berätta. Då du inte utgår ifrån dig själv, får du lättare att möta personen där den är, utan att förändra personens tankar eller känslor. Att lyssna med empati innebär enligt Brené Brown att:

  • Du har förmågan att se saker ur en annan persons perspektiv.
  • Du inte dömer.
  • Du ser och bekräftar känslor hos andra.
  • Du känner med någon.

Egen expertis

För att inte riskera att hamna i ett kritiskt eller dömande tänkande är det vidare viktigt att du utgår ifrån att personen du möter är sin egen expert. Det kan du göra genom att ställa frågor kring hur de tänker kring sin situation? Vad gör personen för att det ska kännas så bra som det går i den här situationen? Om du börjar blir för över vårdande kan det bli fel och uppfattas som att du inte tror att personen ifråga klarar av sin situation. 

Ullakarin Nyberg, psykiater och forskare vid Norra Stockholms Psykiatri, listar en rad saker som det går att göra för en enskild person i ett samtal där du verkligen lyssnar:

  • Jag bryr mig om hur det går för dig (engagemang)
  • Jag stannar en stund (närvaro)
  • Jag lyssnar och försöker förstå (intresse)
  • Jag hör att du kämpar (bekräftelse)
  • Det kan bli bättre, det finns hjälp att få (ställföreträdande hopp)

Förstå vad som händer hos dig som lyssnar

Många gånger kan du som lyssnar själv uppleva jobbiga känslor när du hör vad personen berättar. För att bättre förstå dig själv kan det vara bra att i efterhand stanna upp och fundera över dina egna reaktioner med engagemang och intresse. Du kan utgå från den psykologiska triangeln, dvs dina tankar, känslor och beteenden. Vad är dina signaler på exempelvis stress? Vad behöver du för att återhämta dig själv efter ett svårt samtal. Hur vill du att personen du lyssnat på ska minnas dig som lyssnare? Vilka är dina värderingar? Slutligen, genom att du bättre förstår vad som är dina egna reaktioner och känslor blir det lättare att lyssna och möta någon annan där de är och att lyssna med empati. 

För att bättre förstå empati och hur det skiljer sig från sympati, kika på filmen.

Brené Brown om empati – YouTube

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!