nonviolent-communication-halmstad
Nonviolent communication som ett verktyg för att underlätta dina relationer

Nonviolent communication handlar om att skapa kontakt och förståelse mellan människor. Kommunikation i sig kan ju faktiskt antingen skapa kontakt, men även distans och irritation när vi inte förstår varandra. Ett grundläggande behov hos människor handlar om att känna sig sedda och hörda. Kanske att du vid tillfällen då du inte känner dig sedd, hörd eller kanske allra värst – osynlig, kan börja fundera över varför du ens finns till? 

Relationer påverkar vår psykiska hälsa

I boken Hälsosegrar beskriver Linda Bakkman, Örjan Ekblom och Sissela Nutley hur upplevd ensamhet är kopplat till ett sämre mående. Det påverkar dels den psykiska hälsan men kan även kopplas till mer allvarliga kroppsliga sjukdomar. Forskning har visat att känslan av att inte vara förstådd faktiskt innebär en högre risk att dö i förtid. 

Något av det viktigaste vi har i alla våra relationer är vår kommunikation. Kommunikation skapar kontakt mellan människor, vi kan göra oss förstådda och vi kan också bekräfta att vi förstår andra. Samtidigt kan kommunikation leda till missförstånd, sårande och anklagande som istället skapar distans. Så vad är det som avgör om vi kommunicerar på ett sätt som skapar kontakt eller på ett sätt som skapar avstånd?

Utgå ifrån våra behov för att skapa förståelse

Den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg utgick ifrån att drivkraften bakom alla människors handlingar är att tillgodose grundläggande behov. När vi upplever att våra behov blir hörda och bekräftade skapas kontakt och samarbete. I dessa grundläggande behov är vi människor mer lika än olika. Genom att kommunicera direkt med dessa blir det lättare att skapa kontakt och komma ifrån rätt-fel diskussioner som ofta leder till positionerande.

Nonviolent communication

Det handlar om att fokusera på din egna upplevelse och visa empati för den du pratar med snarare än att kritisera, skuldbelägga eller kravställa. Det handlar om att förstå dig själv, innan du försöker göra dig förstådd. Modellen kallas för nonviolent communication och delas in i fyra steg i hur du kommunicerar med någon annan om en situation:  

  1. Observation – reflektera kring situationen som triggat något hos dig och beskriv vad som har hänt, utan att värdera, bedöma eller tolka.
  2. Känslor – uttryck vad den situationen väcker för känslor hos dig.
  3. Behov – berätta om ditt behov i den situationen (som är kopplad till den känsla du upplevde då behovet inte möttes). 
  4. Önskemål –  hur skulle du önska att personen agerar framöver för att bättre möta ditt behov? Kom ihåg att det inte är ett krav, utan endast en önskan. 

Att ta ansvar för dig själv

Det här sättet att kommunicera handlar också om att du tar ansvar för dig själv, dina känslor och dina behov. Många gånger väljer vi kanske att inte kommunicera våra känslor eller behov av rädsla för att såra någon annan. I förlängningen innebär ju detta att vi förminskar oss själva, genom att tränga undan våra känslor och behov. Vi förminskar dessutom personen vi pratar med genom att utgå ifrån att de inte kan hantera sina känslor. Resultatet blir att vi inte skapar kontakt och förståelse. Istället skapar vi distans och går miste om chansen att förstå varandra bättre.

Nästa gång du hamnar i en konflikt, fundera gärna först över vad som triggat något i dig, vad skapar det för känsla, vilket behov som inte möttes och hur du skulle vilja ha det framöver. Istället för att se konflikter som något obehagligt, kanske du kan reflektera kring hur du kan använda situationen för att skapa förståelse och kontakt?

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!