Självmedkänsla
Självmedkänsla

Vad är självmedkänsla och varför är det viktigt att lära sig mer om det? Enkelt uttryckt handlar det om att visa medkänsla med dig själv, precis som du kanske gör med dina vänner.

En viktig del i psykisk hälsa har att göra med den relation du har till dig själv. Att du har en relation som bygger på värme, förståelse och vänlighet. Genom att arbeta på att skapa den relationen till dig själv får du lättare att hantera jobbiga känslor och ta dem för vad de är. 

Genom att utveckla en större självmedkänsla blir det lättare för dig att kunna hålla en viss distans till situationer där du upplever att du gjort bort dig. Det kan handla om att du inte fick det jobb du hoppades på. Att vänner slutat höra av sig. Att du inte kunde möta ditt barn såsom du hade önskat i ett visst läge. I dessa fall är det lätt hänt att falla in i en känsla av att vara värdelös. Genom att istället förlåta och visa dig själv värme, förståelse och vänlighet kan du över tid bygga upp en inre trygghet i dig själv. Detta gör det lättare för dig att hantera stress, minska smärta och även stärka immunförsvaret. 

Din inre dialog

Det handlar enkelt uttryckt om den inre dialog du för med dig själv. Har du tänkt på hur du pratar med dig själv? Redan som barn utvecklade du en inre dialog. Det handlade troligen om vilka beteenden från dig som hade störst chans att väcka gillande och acceptans från din omgivning. Detta kallas för självuppfostran och handlar om hur du anpassat dig för att få trygghet och acceptans. Ofta finns den här inre dialogen kvar även i vuxen ålder. Kanske att du kan känna igen dig i att fundera över vad du skulle kunna göra för att passa in i en ny grupp?

Forskning har visat att för de flesta så består den här inre dialogen av ca 80 % negativa tankar. Det kan handla om tankar såsom att man inte duger, är sämre än andra eller känslor av värdelöshet. Att ha negativa tankar om dig själv behöver inte vara ett problem i sig. Fördelar är att de kan hjälpa dig att lösa problem. Att i ett visst läge fundera över vad du borde göra och vad du bör undvika. 

Du är inte dina tankar

Problemet uppstår då du börjar identifiera dig med dessa negativa tankar, dvs att de påverkar din självbild och hur du ser på dig som person. Många gånger så har självkritik utvecklats som en säkerhetsstrategi som barn, och säger inget om dig som person. Här blir det därför viktigt att kunna distansera dina tankar och beteenden från dig som person. Att träna på att hålla lite distans till de här tankarna kan hjälpa till för att känna att de ju faktiskt bara är tankar, inte någon verklighet. 

Fördelar med självmedkänsla

Att skapa en mjukare inställning till dig själv handlar också om att du lättare kan ta ansvar om du ställer till det. Du fastnar inte i rädsla, destruktiv självkritik eller isolering på grund av skam. Istället blir det lättare för dig att förlåta dig själv och därmed ta ansvar för dina handlingar. Genom denna förståelse för dig själv blir det lättare att se när du agerat fel och be om ursäkt eller försöka ställa till rätta. Du är tillräckligt trygg i dig själv för att kunna skilja på beteenden och dig som person. Att du gjort något fel, beror inte på att du är en dålig person. Istället kan du se att du har agerat fel och har därmed förmågan att ställa till rätta utan att släta över. Självmedkänsla kan vidare hjälpa dig med att inte försöka hålla fast vid kontroll som ett sätt att skapa trygghet genom reptilhjärnans hotsystem. Genom att släppa tankarna på kontroll blir det lättare att bli snällare mot dig själv. Du kan slappna av och vila i trygghetssystemet. Att kunna vila i en känsla av att du duger som du är, istället för i prestation och otillräcklighet.

Självmedkänsla kan med andra ord hjälpa dig att utveckla din egna inre trygghet som hjälper dig att stå stadigt, även när det blåser. Att inte förvänta dig perfektion, utan känna att du duger. Precis som du är. 

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!