Skamkompassen
Skamkompassen

Skamkompassen visar på de olika strategier människor kan ta för att försöka komma bort från den obehagliga skammen. Människor kan ofta välja olika strategier vid olika tillfällen. Ofta finns en huvudsaklig strategi som vi ofta återkommer till.

Skammens naturliga funktion

Skammens naturliga funktion är att skydda oss och vår sårbarhet när vi är i kontakt med vårt intresse och glädje. Den kan därför sägas vara kopplad till vår exponering av oss själva. Skam är något som de allra flesta känner på något sätt. Syftet är att få oss att tänka till kring vårt beteende för att inte riskera att inte få vara med i gruppen eller väcka ogillande. Det handlar om att känna empati och därför vilja anstränga oss för att behålla närhet till andra. Problem uppstår då skammen inte längre är kopplad till mitt beteende utan till mig som person.

Även om skam är något som förekommer hos i princip alla människor, finns det olika benägenhet i hur ofta och i vilken styrka. Psykisk ohälsa är exempelvis relaterat till att ofta känna skam. Att känna skam kan för många kännas i princip outhärdligt. För att försöka hantera de obehagskänslorna som skam för med sig använder sig människor av olika strategier för att försöka bli av med obehaget. Donald Nathason beskrev detta i vad som kallas för skamkompassen. 

Skamkompassen

Skam kan upplevas som skam men också genom att den kopplas ihop med andra känslor såsom ilska, ledsenhet eller rädsla som visas i skamkompassen. För att känna igen olika strategier att hantera skam på följer en lista på vanliga beteenden kopplade till respektive strategi:

  • Attackera andra – det är ditt fel; agera ut – verbalt eller fysiskt; förakt för svaghet utåt; skyller på andra; jag är bättre än dig.
  • Undvikande beteende – alla former av missbruk (ex droger, alkohol, mat, sex, jobb, träning, spel); att ständigt hålla igång; söker adrenalin-kickar; skämtar bort obehaget; allt rinner av; perfektionist; kontroll; rätt/fel fokus
  • Attackera självet – det är mitt fel; alltid nedvärdera sin egen prestation; förakt för svaghet inåt; skyller på sig själv; jag är värdelös.
  • Tillbakadragande – drar tillbaka sina egna behov, känslor och vilja; hjälpare – andras behov kommer alltid först; anpassning/lydighet; isolering/osynlighet; fly/komma undan.

Vilken av strategierna i skamkompassen kan du främst känna igen dig i?

Skillnad på skuld och skam

Skam och skuld används ofta som synonymer när vi pratar men det finns en del olikheter. Båda fungerar som en regulator i det sociala samspelet och säkerställa gemenskap med gruppen. Evolutionärt har det varit viktigt då tillhörighet till gruppen inneburit överlevnad. 

En tydligt skillnad dem emellan är dock att skammen kan sägas vara kopplad till mig som person medan skuld kopplas till en handling eller något som jag har gjort. Skulden triggar vår empati och får oss att vilja gottgöra den handling vi ångrar. Vi vill be om ursäkt eller försöka ställa tillrätta. Tankarna kretsar kring hur personen som jag agerat felaktigt emot måste känna. Skammen triggar istället isolering och undvikande beteenden. Jag vill gömma mig och komma undan. Jag vill försvinna och väljer att bryta kontakten med omgivningen. Tankarna och fokus kretsar kring mig som person och vad den andra personen känner om mig.

Hur du kan lära dig att hantera skam

En bra början är att träna på att skilja dina beteenden från dig som person. Du kan göra dåliga val ibland men du är inte någon dålig person. När du istället fokuserar mer på ditt agerande skapar det istället skuld och skuld är något du kan ta ansvar för. Du reflekterar kring dina möjligheter att ställa tillrätta och reparera viktiga sociala band.

Att berätta för någon annan och mötas av förståelse och empati gör att skammen försvinner. Den trivs bäst och växer när vi håller det för oss själva och försöker trycka undan den. 

Våga stanna kvar i skamkänslan utan att direkt använda dig av din vanliga strategi. Nu när du känner till skamkompassen och vanliga strategier blir det kanske lättare för dig att känna igen skammen. Försök förstå vad den handlar om. Vad gör att du känner dig värdelös? Hur reagerar du då? Vilka är konsekvenserna av ditt beteende?

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!