vilka-ar-dina-styrkor
Vilka är dina styrkor?

En av de viktigaste byggstenarna inom positiv psykologi handlar om styrkor. En styrka är ”en redan existerande kapacitet för hur du beter dig, tänker eller känner” som du upplever som autentiskt. Aktiviteter som bygger på våra styrkor gör ofta att vi känner oss fulla av energi.

Många gånger så funderar vi på vilka våra styrkor är i samband med att vi söker nytt jobb och därmed för att se vilka vi har som passar in i profilen. I det här fallet och i den här artikeln syftar jag på styrkor utan att försöka se vart de passar in – helt enkelt titta bara för din del och utifrån den du innerst inne är.

Att ställa dig själv frågan – vilka är dina styrkor – är en viktig del för att förstå dig själv och din potential. När du förstår vilka de är kan du använda dem för att uppnå dina mål, känna dig mer självsäker och öka din lycka. Tänk på vad du har fått beröm för under din livstid, vad som kommer naturligt för dig, vad du älskar att göra och vad som gör dig glad. Dessa kan alla vara tecken på dina styrkor.

24 karaktärsstyrkor

Karaktärsstyrkor kan beskrivas som de sätt vi använder för att uttrycka våra värderingar och sträva mot mening. Peterson and Seligman (2004) tog fram 10 kriterier för att identifiera karaktärsstyrkor varav några var:

 • De måste bidra till det som räknas som det goda livet för dig själv eller andra.
 • De värdesätts som viktiga i sig själva, även om det inte förknippas med ett positivt mål.
 • När någon visar den här styrkan så sker det utan att människor omkring känner sig förminskade.

Utifrån dessa kriterier identifierade författarna 24 karaktärsstyrkor som värdesätts oavsett kultur, religion eller etnicitet. Dessa grupperades in i sex grupper utifrån gemensamma nämnare. Alla människor har dessa 24 karaktärsstyrkor, även om ordningsföljden varierar beroende på individ. De fem du identifierar som tydligast hos dig själv räknas som dina signaturstyrkor.

Visdom och kunskap – kognitiva styrkor som underlättar din inlärning och att använda dig av din kunskap

 1. Kreativitet
 2. Nyfikenhet
 3. Open-mindedness/ Omdömesförmåga
 4. Love of learning/ Kunskapstörst
 5. Perspektiv och förmåga att kunna zooma ut

Mod – emotionella styrkor; din vilja för att uppnå mål och hantera utmaningar, kunna hantera motsatta åsikter från andra

 1. Mod/ Djärvhet
 2. Ihärdighet/Uthållighet
 3. Autenticitet/ Integritet
 4. Entusiastisk

Medkänsla och kärlek – interpersonliga styrkor, social kompetens, känner av och blir vän med andra

 1. Generositet/ Vänlighet
 2. Kärlek/Förmågan att älska och bli älskad
 3. Social intelligens

Rättvisa – hur man agerar i större grupper, allt från din familj till samhället i stort

 1. Lojalitet/Laganda
 2. Rättvisa
 3. Ledarskap

Måttlighet – styrkor mot överflöd i alla former, du kan uttrycka dina behov och önskemål på ett ödmjukt sätt

 1. Ödmjuk/Förlåtande
 2. Anspråkslöshet
 3. Försiktighet
 4. Självkontroll/Självbehärskning

Transcendens – styrkor som ser en högre mening i allt, du ser bortom dig själv såsom något heligt, universum, andra människor

 1. Uppskattar det vackra i livet
 2. Tacksamhet
 3. Optimism
 4. Lekfullhet
 5. Tydligt syfte

Vilka är dina styrkor – och hur kan du använda dem?

För att få mer förståelse för dina styrkor kan du utgå från de här fyra stegen:

 1. Identifiera – vilka är dina styrkor?
 2. Prioritera
 3. Utveckla eller förstärka
 4. Hitta sätt att använda dig av dem i din vardag

Att identifiera dina styrkor kan vara en utmaning, särskilt om du har spenderat mycket tid på att fokusera på dina brister och vad du vill förbättra. Men att lära känna dem kan vara en riktigt rolig process och en positiv upplevelse som på sikt också stärker dig i vem du är!

Referenser

Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York, NY: Oxford University Press.

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!