Anknytningsteori
Hur anknytningsteori kan hjälpa dig att förstå dig själv

Anknytningsteori är ett verktyg som kan vara användbart för att förstå ditt sätt att relatera till dig själv och andra.

Hur utvecklas anknytningen?

Forskning visar på att anknytningen påbörjas redan när vi ligger i livmodern och fortsätter utvecklas under våra första år. Vi föds alla med ett inbyggt anknytningssystem. Detta är utformat för att hjälpa oss att få våra behov tillgodosedda och säkra närhet till viktiga vuxna. Som små barn är vi förprogrammerade för att knyta an till viktiga vuxna som ett sätt att överleva. Evolutionärt var det mer sannolikt att en bebis som var nära sina viktiga vuxna klarade sig till vuxen ålder. Beteendet hos våra primärvårdgivare (ofta våra föräldrar) bidrar till och formar sättet vi uppfattar nära relationer på.

Anknytningsteori: Trygga och otrygga anknytningsmönster

När vårdgivare reagerar på våra anknytningsbehov på ett konsekvent sätt, dvs möter våra fysiska och emotionella behov, tenderar vi att utveckla en trygg anknytning.

Enligt anknytningsteori kan barnet utveckla olika strategier till olika vuxna. Detta innebär en strategi till mamma, pappa, mormor, farfar osv beroende på hur dessa olika relationer ser ut. Ofta är det någon av dessa som blir övergripande, även om barnet alltså kan ha lärt sig flera olika strategier.

Om våra behov däremot inte blir tillgodosedda eller att vi upplever vanvård, trauman, sjukdom eller andra svåra förhållanden är det troligt att vi har utvecklat anknytningsskador, eller anpassning – dvs mindre hälsosamma mönster, känslor och beteenden. Otrygga anknytningsstilar kan visa sig som antingen undvikande, ambivalent eller desorganiserad.

Hur påverkas du av ditt anknytningsmönster?

Ditt anknytningsmönster är som en ”ritning” eller en relationsmässig mall som skapas i din hjärna, kropp och nervsystem under tidig barndom. Det påverkar – ofta omedvetet – hur du uppfattar, reagerar på och interagerar med andra i dina framtida relationer.

Många av våra vanor, ohälsosamma beteendemönster och missanpassningar har sitt ursprung i de obearbetade tidiga anknytningsanpassningarna som fortsätter att påverka våra relationer när vi försöker kommunicera våra mer komplexa vuxna behov.

Forskning inom anknytningsteori visar att anknytningsmönstret vanligtvis är relativt stabil över tiden, men det kan ibland förändras beroende på hur relationen ser ut. Till exempel kan du känna dig trygg med din bästa vän, men osäker med din partner eller make/maka. Det är viktigt att tänka på anknytning som en spektrum, snarare än en renodlad ”låda” eller kategori som vi alla passar in i. Eftersom anknytningsmönster utvecklas så tidigt i livet kan vi inte kontrollera vilket anknytningsmönster som först utvecklats. Många av oss minns inte ens mycket om den här fasen i våra liv, vilket betyder att många av de ohälsosamma mönstren som vi upprepar i våra relationer (med oss själva och andra) mestadels är omedvetna eller oavsiktliga. Genom att lära dig om anknytningsmönster kan du förstå hur du tänker, känner, beter dig och kommunicerar i dina relationer.

Ju mer du vet om dig själv och andra, desto lättare blir det att visa medkänsla med dig själv(läs om självmedkänsla här) och andra. Det blir även lättare att omfamna acceptans, empati och säkerhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen kan ha en 100% trygg anknytningsstil hela tiden. Men det finns sätt att göra dina trygga anknytningsfärdigheter mer dominanta.

Om du är nyfiken på att bättre förstå dig själv kan du fundera på dessa tre punkter:

  • Ta en närmare titt på dina tidiga relationer. Ditt anknytningsmönster utvecklas tidigt i livet genom dina interaktioner med föräldrar, vårdgivare och andra viktiga personer i ditt liv. Tänk på hur dessa personer behandlade dig och hur du kände dig i deras närhet. Var du trygg och kände dig sedd och hörd, eller var du ofta osäker och orolig för att bli lämnad?
  • Ta anknytningsquizet genom att klicka här. (Länkar även till det längst ned på sidan.) Quizet kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för ditt anknytningsmönster genom att se hur du scorar på de fyra anknytningsstilarna: trygg, otrygg undvikande, otrygg ambivalent och desorganiserad. (För en mer korrekt analys är det bra att göra testet tillsammans med någon professionell och då även kombinera med uppföljande samtal. Se därför quizet mer som något att utgå ifrån när du reflekterar kring dig själv.)
  • Fundera på hur du agerar och känner dig i dina nuvarande relationer. Tänk på om du har någon tendens att bli överdrivet beroende eller om du alltid vill undvika nära relationer. Fundera på om du känner dig trygg eller orolig när du delar dina känslor med andra människor.

Slutligen

Genom att identifiera ditt anknytningsmönster och förstå dess effekter kan du börja göra positiva förändringar i ditt liv. Det är först när vi blir medvetna om våra mönster och beteenden som vi kan skapa förändring.

Kom ihåg att anknytningsteori inte delar in mönster som ”bra” eller ”dåliga”. Även om du utvecklade ett otryggt anknytningsmönster under barndomen är trygg anknytning möjlig eftersom vi biologiskt är programmerade för att skapa goda kontakter med andra och läka våra sår.

Är du intresserad av att lära känna och förstå dig själv mer? Hämta boken fyra steg för att utveckla relationen till dig själv kostnadsfritt genom att klicka nedan

Ta hand om dig!

Länk till anknytningstest Attachment Styles Quiz | Attachment Test (traumasolutions.com)

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!