Den-mentala tallriksmodellen
Den mentala tallriksmodellen

Den mentala tallriksmodellen beskriver sju områden som forskning visar påverkar hur vi mår.

Den mentala tallriksmodellens sju grundbehov

Sömn

Medan vi sover går kroppen igenom och reparerar livsviktiga system. Immunsystemet, tillväxt (under barndomen), cellreparationer av organ samt hjärtats proteiner är alla exempel på system som kroppen går igenom under natten. När vi fyller vår tid med för många saker får vi mindre tid att sova på. Trots att vi vet att vi med en god sömn blir mer effektiva och har lättare att förstå och hantera våra tankar och känslor. 

Chilltid

Det är så mycket fokus i samhället på att vi ska prestera, vara så effektiva som möjligt och leverera resultat. Sanningen är att vi behöver tillåta oss själva tid att göra det motsatta – bara få vara. Det handlar om allt det som ger oss en paus och tid att ägna sig åt något annat. Exempel på saker att ägna sig åt under chilltid är att titta på serier, scrolla på mobilen, rita eller spela gitarr.

Hjärnvila

När kroppen inte matas med ny information har den möjlighet att integrera information utifrån med vår information inifrån. I sin tur skapar det vår upplevelse av vilka vi är och vår plats i omvärldens sociala sammanhang vid ett givet tillfälle. De här stunderna hjälper oss att fokusera på det som är viktigt i stunden, att bearbeta känslor, att känna empati, att vara kreativa och komma på nya idéer.

Motion

Motion påverkar vårt humör, våra glädjenivåer och vår stresskänslighet. När vi tränar utsöndrar kroppen både endorfiner och enkefaliner. Dessa fungerar som kroppens egna smärtstillande substanser och hjälper kroppen att uthärda obehag, smärta och stress. 

Aktiviteter

Aktiviteter handlar om tillfällen vi känner ett driv eller meningsfullhet – som tänder vår gnista! Det kan vara en fritidsaktivitet som vi längtar till. Andra exempel på saker det kan vara är att arbeta ideellt inom ett område som är viktigt för oss, att gå den där kursen vi länge drömt om osv. Generellt kan de delas in i tre områden: 1) kreativitet (dans, musik, nyfikenhet); 2) hjärtefråga (sociala orättvisor, klimatförändringar); 3) personlighetsdrag (att vara empatisk, få folk att skratta). 

Relationer

Våra relationer påverkar vårt mående väldigt mycket. Grundbehov hos oss människor är att få känna oss hörda, sedda och betydelsefulla för någon annan. Det är inte frånvaron av relationer utan framförallt känslan av ensamhet som påverkar hälsan. Relationer kan både hjälpa oss men också förstöra för oss när det kommer till hälsa. Det viktigaste är kvalitén på relationen. I en god relation känner vi oss accepterade och omtyckta för dem vi är. Vidare känner vi tillit och trygghet och att vi har utrymme för det vi mår bra av utanför relationen.

Fokustid

Fokustid handlar om förmågan att tänka logiskt, lägga ihop olika sorters information och dra slutsatser utifrån deras samband. Den här typen av uppgifter förutsätter att vi kan kontrollera vår uppmärksamhet och rikta vår kraft till den delen av hjärnan där arbetet utförs. De här förmågorna fungerar bäst när vi fått rätt förutsättningar, dvs sovit tillräckligt, inte är stressade och inte påverkade av alkohol.

Varför är det bra att vara medveten om den mentala tallriksmodellen?

När vi förstår behoven i den mentala tallriksmodellen kan vi ta mer medvetna beslut som gynnar oss i längden. Det handlar om att sätta gränser för oss själva genom att lägga mer tid på saker vi mår bra av och mindre tid på det vi inte mår bra av. Upplever du att du har en bra balans mellan dessa? Finns det något område som du skulle vilja fick mer plats i din vardag?

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!