Självkänsla-självförtroende
Självkänsla och självförtroende: Hur du kan bygga upp en tryggare och mer balanserad syn på dig själv

Självkänsla och självförtroende är tätt sammanflätade och påverkar varandra. När vi känner oss säkra och nöjda med oss själva, har vi större benägenhet att tro på våra egna förmågor och våga ta oss an nya uppgifter. Å andra sidan kan brist på självkänsla och självförtroende begränsa oss och hindra oss från att gå vår egen väg och stå upp för oss själva.

I det här blogginlägget kommer jag att utforska ämnena självkänsla och självförtroende. Jag kommer att undersöka vad dessa begrepp innebär och ge dig praktiska verktyg för att öka din egen inre styrka.

 

Vad är självkänsla och självförtroende?

Självkänsla handlar om att ha en positiv och hälsosam bild av dig själv. Det handlar om att tro på ditt egenvärde och känslan av självrespekt. En god självkänsla hjälper oss att hantera livet på en mer stabil grund, att vi står upp för oss själva och har lättare för att hantera livets utmaningar. Din självkänsla påverkar dig dagligen i hur du tolkar och upplever din verklighet. Det kan samtidigt vara svårt att märka då dina känslor och värderingar ofta är omedvetna.

Självförtroende å andra sidan handlar om prestation och din tilltro till dina förmågor. När du lyckas med något som är viktigt för dig stärks ditt självförtroende och du blir säkrare på att det kommer att gå även i framtiden. Även om de är olika så hänger de ändå ihop. När vi lyckas med saker som är viktiga för oss så stärks också självkänslan.

 

Utforska din självkänsla

Självkänslan är något som ändras under livet, och vi befinner oss alla på en glidande skala. Det är exempelvis normalt att ibland känna sig helt värdelös. Om du däremot aldrig har de tankarna har du nog en ovanligt hög självkänsla medan om du ofta tänker så troligen har en ovanligt låg självkänsla.

Begreppet självkänsla kan enligt psykologen Siri Helle delas in i olika livsområden och kan därför variera. Många gånger beskrivs självkänsla som något allmänt och som lösningen på allt medan det enligt forskningen faktiskt inte stämmer. Det som forskningen funnit är att människor som anser sig vara kompetenta inom områden som de själva anser vara viktiga, har en högre självkänsla medan om betydelsen är större än kompetensen brukar det resultera i en låg självkänsla.  Det innebär att du kan ha en hög självkänsla kopplad till dina studier eller arbete men en låg självkänsla kopplad till ditt utseende. 

Samtidigt så finns det vissa områden som generellt har visat sig ha en större påverkan på självkänslan. Det är områden som är socialt accepterade och prioriterade och där det kan vara svårare att bortse från omgivningens bedömning. Områden som exempelvis barn och unga har svårt att bortse från, eller nedprioritera handlar om fysiskt utseende eller social acceptans.

Det är också vanligt att självkänslan varierar under livet. Det är exempelvis vanligt att självkänslan sjunker under första tiden som nybliven förälder. 

En annan sak som är intressant att lyfta med självkänsla är att den inte är helt avgjord i din barndom. Istället utgör faktiskt gener 40 procent och hur du har det nu, 15–30 procent.

 

Stärka din självkänsla

Kom ihåg att din självkänsla ofta har byggts upp över tid så ge dig själv tid till att skapa förändring. Forskning har dessutom visat att jaga högre självkänsla i sig riskerar att leda till en jakt som blir både prestations- och kravbaserad. Istället, fokusera på vad du är nyfiken på att förstå hos dig själv. Som sagt är det ingen bra idé att fokusera på hög självkänsla i sig utan se det mer som en konsekvens av att du agerar utifrån andra anledningar. Exempel på sådana kan vara:

 

  • Träna på att ta hand om dig själv och ta dina behov mer på allvar

  • Träna självmedkänsla och skapa medvetenhet kring din egna inre dialog

  • Umgås med personer som får dig att må bra

  • Fundera över din sociala medier användning och följ konton som får dig att må bra och hjälper dig att utvecklas

  • Träna på att inte jämföra dig så mycket med andra

  • Lär känna och förstå dig själv på ett djupare plan

Om du är intresserad av att lära känna och bättre förstå dig själv så klicka på länken för att hämta hem arbetsboken

4 steg för att odla DITT unika självledarskap och prioritera din hälsa utan att känna skuld

 

Bygg upp ditt självförtroende 

Att bygga upp ditt självförtroende är en viktig del av att stärka din inre styrka. Här är tre viktiga steg du kan ta för att öka ditt självförtroende:

Utmana dig själv och sätt upp realistiska mål: Att stegvis utmana dig själv kan hjälpa dig att expandera din komfortzon och öka ditt självförtroende. Sätt upp realistiska mål och bryt ner dem i mindre delmål för att göra dem mer hanterbara. Genom att arbeta mot dessa mål och uppnå dem kommer du att känna dig stolt och självsäker i din förmåga att klara av utmaningar.

Ta hand om dig själv: Att ta hand om din fysiska och mentala hälsa är avgörande för att bygga upp ditt självförtroende. Se till att du får tillräckligt med sömn, äter hälsosamt och motionerar regelbundet. Ge dig själv tid för avkoppling och återhämtning. Genom att vårda din kropp och ditt sinne kommer du att känna dig starkare och mer kapabel att möta livets utmaningar (läs om den mentala tallriksmodellen för att ge dig själv schyssta förutsättningar).

Omge dig med stödjande människor: Det är viktigt att omge dig med människor som stöttar och uppmuntrar dig. Undvik negativa personer eller situationer som drar ner dig och underminerar ditt självförtroende. Hitta personer i ditt liv som tror på dig och dina mål, och som ger dig positiv feedback och uppmuntran. Att ha ett starkt stödnätverk kan ge dig den extra boosten av självförtroende du behöver när du står inför utmaningar.

Avslutningsvis

I detta blogginlägg har jag utforskat ämnena självkänsla och självförtroende med målet att hjälpa dig att bygga upp din inre styrka. Vi har definierat begreppen självkänsla och självförtroende och förklarat deras samspel. Vi har också gett dig praktiska verktyg för att stärka din självkänsla och bygga upp ditt självförtroende. Genom att implementera dessa steg i ditt liv kan du gradvis bygga upp ditt självförtroende och öka din inre styrka. Kom ihåg att det tar tid och tålamod, så var snäll mot dig själv under resans gång. 

Om du vill läsa mer om självkänsla så tipsar jag om dessa böcker:

Självkänsla: Bortom populärpsykologi

Känslofällan : ta makten över dina känslor, tankar och ditt beteende

Fler artiklar

Hör av dig så bokar vi in ett möte!